PENITO

Likvidace pojistných událostí

V případě jakékoli pojistné události poskytujeme našim klientům kompletní likvidační servis. Na základě zjištěných skutečností jsme schopni posoudit likviditu jednotlivých pojistných událostí.

Pojišťovně, u které jste pojištěni dodáme veškeré potřebné doklady a podklady, abychom zajistili rychlou likvidaci a následné pojistné plnění.

Stáhněte si formulář „Záznam o dopravní nehodě“ tento byste měli mít s sebou ve vozidle.