PENITO

Pojištění cizinců

Tuto povinnost všem cizincům z nečlenských států EU ukládá § 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu.

Rozsah pojištění je podobné veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, je však omezen sjednanými limity pojistného plnění.

Tento druh pojištění mohou využít děti i dospělí, těhotné ženy, popř. ženy, které plánují těhotenství. Dále je určen pro profesionální sportovce a všechny dospělé osoby, které si přejí větší rozsah pojištění, než jaký poskytuje zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a přesahuje povinný rámec příslušného pojištění.

Je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

Hlavní výhody: