PENITO

Firmy

Pojištění spotřební daně

Pojištění záruky za spotřební daň je určené pro provozovatele daňových skladů podle zákona o spotřebních daních.

Jedná se o jednu z forem zajištění spotřební daně, které je vyžadováno zákonem.

Pojišťovna vystupuje vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného.

Pojištění je sjednávané pro případ nezaplacení vyměřené spotřební daně včetně jejího příslušenství celnímu úřadu, za které pojišťovna poskytla ručení, v důsledku:

Díky pojištění záruky za spotřební daň získáte cenově dostupnou alternativu k bankovní záruce nebo ke složení financí na depozitní účet celního orgánu.